Jak postupovat při úmrtí

Odchod milovaného člověka může nastat nečekaně, kdykoli a kdekoli – na ulici, doma, v nemocnici apod. Je to velmi těžké období a mnohdy člověk neví, co má dělat. Ve všech případech platí přesná pravidla, jak postupovat.

Základní postup při úmrtí blízkého člověka
 –

DOMA

Při úmrtí doma

 1. Zavolejte lékaře, který vystaví listy o prohlídce mrtvého (tzv. ohledací listy).
 2. Zavolejte pohřební službu a zajistěte odvoz zesnulého. Než přijede pohřební služba, připravte zesnulému vhodné oblečení na pohřeb.
 3. Ohledací listy spolu s občanským průkazem a dalšími doklady se musí předat podle místa úmrtí na příslušnou matriku. S tím vám může pomoci pohřební služba.
 4. Sjednejte pohřeb a zajistěte poslední rozloučení se zesnulým při smutečním obřadu.
 5. Zajistěte kamenické práce a domluvte si, jak bude vypadat náhrobek.

Protože tyto služby zajišťujeme, je pro vás nejjednodušší nás tímto pověřit. Současně nám můžete zavolat kvůli zajištění odvozu zesnulého na naši nonstop telefonní linku.  

Ohledací listy si sami vyzvedneme a vyřídíme potřebné náležitosti na příslušné matrice. Pokud se obrátíte přímo na nás, ušetříme váš čas i peníze. Abychom mohli vyřídit náležitosti na matrice, je potřeba vyplnit údaje do dotazníku pro matriku a předat nám občanský průkaz (příp. rodný nebo oddací list zesnulého). Příslušná matrika pak vystaví úmrtní list a zašle jej na adresu vypravovatele pohřbu.

NEMOCNICE

Úmrtí ve zdravotnickém zařízení

Úmrtí ve zdravotnickém zařízení má také svá specifika. Zde je pár informací o tom, co je třeba zařídit, pokud k takové situaci dojde.

1. Vyzvednutí osobních věcí
Pokud jste osoba blízká, zastavte se s občanským průkazem do zdravotnického zařízení. Jestliže osoba blízká nemůže, musí pověřit vyřízením někoho jiného. V tomto případě potřebuje pověřená osoba svůj občanský průkaz a plnou moc osoby blízké k vyzvednutí osobních věcí a finanční hotovosti do 1 000 Kč.

2. Občanský průkaz zesnulého a osobní věci z trezoru
Zdravotnické zařízení za vás předá občanský průkaz zesnulého na příslušnou matriku. Osobní věci uchované v trezoru (jako např. šperky, klíče, vkladní knížky a hotovost nad 1 000 Kč) přechází do dědického řízení. Nemocnice informuje soud a tyto věci budou vydány dědicům po usnesení o dědickém řízení.

Všechny potřebné záležitosti zajistíte přímo v pohřební službě.

CO DÁL?

Co dalšího je nutné zařídit?

 1. V případě pohřbu v kostele je nutné dohodnout termín pohřbu jak s pohřební službou, tak s příslušným knězem.
 2. Při pohřbu v obřadní síti zajistit vše potřebné (hudba, květinové dary, řečník nebo kněz, autobusová přeprava atd.).
 3. Výkop hrobu na hřbitově. To si domluvíte při sjednání pohřbu přímo u pohřební služby.
 4. Zajištění dalších náležitostí ohledně přípravy pohřbu – s tím pomůže pohřební služba.
 5. Odevzdání dalších dokladů na příslušném úřadě:
  • řidičský průkaz na dopravním inspektorátu,
  • pas na oddělení pasů,
  • vojenská knížka na vojenské správě.
 6. Žádost o vyřízení vdovského a sirotčího důchodu po zemřelých, kteří byli důchodci nebo bez zaměstnání. Toto se zařizuje na Okresní správě sociálního zabezpečení, ostatní pak u zaměstnavatele, kde byl zesnulý zaměstnán.
 7. Potvrzení o vyřizování pohřbu nebo potvrzení o účasti na pohřbu vystaví pohřební služba.

Pokud byste potřebovali ještě více informací, najdete je v příručce pro pozůstalé, které připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj.