Pohřební služby

Úmrtí blízkého člověka patří mezi nejsmutnější události v lidském životě. Tyto dny naplní nejen hluboký zármutek, ale i nutnost zařídit všechny potřebné náležitosti a smuteční obřad. Jelikož je tato životní situace pro pozůstalé velmi náročná, snažíme se citlivým a lidským přístupem poskytnout veškeré naše služby na profesionální úrovni.

Na prvním místě je pro nás vždy přání pozůstalých na tradiční, moderní či osobitý obřad, kterým završí důstojnou vzpomínku na blízkého člověka. Náležitě zajistíme veškeré pohřební služby, a to od převozu zesnulého, přes vhodný smuteční obřad dle vašeho přání až po výběr hudby. Pomůžeme s výběrem smutečního oznámení, krásných květin, vřelého proslovu i smuteční rakve.

Jsme tu pro vás nonstop na našich nepřetržitých linkách.

Základní typy pohřbů

KREMACE

Kremace je pohřeb žehem nebo také zpopelnění. Před kremací se zesnulý umyje, obleče a vloží do kremační rakve. Po kremaci zůstane popel, který tvoří asi 5 % váhy lidského těla. Popel je vložen do úřední urny a předán pozůstalým. Sami se pak mohou rozhodnout, kde urnu uloží. Je možné ji uschovat do rodinného hrobu, ponechat ji na obřadním místě někde doma, nebo lze popel rozptýlit na oficiální rozptylové loučce.

Při kremaci si můžete vybrat, zda chcete kremaci s obřadem, nebo bez obřadu. Při kremaci s obřadem je nejprve v kostele nebo v obřadní síni smuteční obřad, při kterém se pozůstalí a přátelé se zesnulým rozloučí, poté je tělo zpopelněno. Kremace bez obřadu je nejlevnější variantou pohřbu.

POHŘEB DO ZEMĚ

Pohřeb do země je starodávný způsob pohřbívání zesnulých. Pohřební služba zesnulého připraví a uloží do rakve. Obřad je smuteční akt, při kterém se pozůstalí se zesnulým naposledy rozloučí, zavzpomínají na něj a připomenou si hezké chvíle a důležité milníky v jeho životě. Po skončení obřadu se rakev přesune k příslušnému hrobu a pohřbí se.

K zamyšlení…

Člověka provází životem mnoho krásných a nezapomenutelných vzpomínek, které jednoho dne vyvrcholí vzpomínkou poslední. Takovou vzpomínkou na zesnulého bude právě jeho smuteční obřad. Ačkoliv je rozloučení s milovanou osobou bolestivou událostí, má v sobě obřad obrovskou duchovní a lidskou sílu, protože blízkým umožňuje smíření se s jeho odchodem. Obřadem vzdáváme také zesnulému svou úctu a dáváme jeho životu důstojné zakončení. Stačí se k nám jen na chviličku posadit a sdělit nám vaše přání, která nás sama povedou v přípravě toho správného posledního rozloučení.

S čím vším vám pomůžeme?

  • nepřetržitý odvoz zesnulých pohřebními vozy
  • dálkové a zahraniční převozy zesnulých
  • veškeré druhy obřadů, sociální a ekonomické pohřby, církevní služby apod.
  • výkopy hrobů
  • veškeré kamenické práce
  • tradiční i moderní smuteční vazba ve vlastní vazárně květin
  • doplňkové pohřební služby (smuteční projev, hudba)

KONTAKTUJTE NÁS