Výkopy hrobů s textilní dekorací

Firma Pietas – Vysibla poskytuje všechny své pohřební služby s opravdovou pečlivostí. Jsme si vědomi toho, že ani práce hrobníka se nedá redukovat pouze na vykopání jámy a její následné zaházení. Naši školení zaměstnanci jsou vždy připraveni postarat se o důstojný vzhled okolí vykopaného hrobu, vyzdobit hrobové místo látkou a zároveň dovedou komunikovat na úrovni s pozůstalými. Jsme držiteli osvědčení Školení hrobníků akreditovaného MV ČR a MPSV ČR.

Rozsah našich služeb:

  • Výkopové práce související s pohřbíváním a exhumací – ceny již od 2500,- Kč vč. DPH podle místa a podloží
  • Vedení evidencí o uložení lidských ostatků prováděných naší pohřební službou
  • Výzdoba hrobového místa látkou, na přání naši pracovníci zajistí dekoraci plátěnými květy nebo živou vazbou
  • Ukládání uren
  • Čištění hrobů
  • Odkrývání hrobek
  • Opravy hrobů
  • Veškeré kamenické práce vč. Zhotovení přípisů na pomníky
Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.