Pokyny pro pozůstalé

Jak postupovat při objednání pohřebních služeb:

Při úmrtí doma

Vždy je nutné zavolat lékaře, který vystaví listy o prohlídce mrtvého (tzv. ohledací listy). Tyto listy se předávají podle místa úmrtí na příslušnou matriku s občanským průkazem a dalšími doklady. Protože tuto službu zajišťujeme, je pro vás nejjednodušší nás tímto pověřit. Současně nám zavolejte kvůli zajištění odvozu zesnulého na naše telefonní číslo 568 840 404, kde je nepřetržitá služba. Pokud není zesnulý oblečen, připravte do našeho příjezdu vhodné oblečení.

Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení

Je zcela zbytečné navštívit patologii, příp. jiné zdravotnické zařízení, kde je zesnulý uložen. Oblečení pro zesnulého, popř. další věci předejte přímo nám. Ohledací listy si sami vyzvedneme a vyřídíme potřebné náležitosti na příslušné matrice. Ušetříme váš čas i peníze, pokud se obrátíte přímo na nás.

Obecné pokyny

Pokud pohřeb nebude ve smuteční obřadní síni, ale v kostele, je nutné termín pohřbu dohodnout jak s námi, tak s příslušným knězem. Vykopání hrobu na hřbitovech se domlouvá s námi při sjednávání pohřbu. Veškeré další náležitosti ohledně zajištění pohřbu pak svěřte našim pracovníkům. Rovněž při rozloučení v obřadní síni vše potřebné domluvíte u nás (hudba, květinové dary, řečník nebo kněz, autobusová přeprava atd.). Abychom mohli vyřídit náležitosti na matrice, je potřeba vyplnit údaje do dotazníku pro matriku a předat nám občanský průkaz (příp. rodný nebo oddací list zesnulého). Příslušná matrika pak vystaví úmrtní list a zašle jej na adresu vypravovatele pohřbu. Pokud byl zesnulý držitelem dalších dokladů, je zapotřebí odevzdat řidičský průkaz na příslušném dopravním inspektorátu, pas na oddělení pasů a vojenskou knížku na vojenské správě.

Žádosti o vyřízení vdovského a sirotčího důchodu po zemřelých, kteří byli důchodci nebo bez zaměstnání, se uplatňují na Okresní správě sociálního zabezpečení, ostatní pak u zaměstnavatele, kde byl zesnulý zaměstnán.,

Potřebujete-li pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu, vystaví jej naši pracovníci.

Věříme, že těchto několik stručných řádků Vám pomůže zorientovat se v nelehké situaci. V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů jsme Vám k dispozici na našich stálých pohotovostních tel. Číslech, kde vám také poskytneme veškeré další informace. Ochotně Vám rovněž pomůžeme při Vaší osobní návštěvě v našich kancelářích.

Pohřeb můžeme sjednat i v mimopracovní době, nebo po předběžné telefonické domluvě přímo u vás doma.

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.