Historie firmy

Když pan Leopold Vysibla, syn policejního nadstrážníka, zakládal v roce 1906 v Třebíči pohřební ústav Pietas, jeden z prvních soukromých pohřebních ústavů v českých zemích pravděpodobně netušil, že se jeho příjmení zděděné po předcích francouzského původu, které na Moravu zavlály napoleonské války, stane synonymem pro tzv. poslední věci člověka.

Po smrti zakladatele se řízení podniku věnovali synové Leopold, Otakar a Jaroslav a to až do znárodnění v roce 1950.

Úroveň pohřbívání byla tehdy na velmi vysoké úrovni, což dokazuje rozsah a kvalita nabízených služeb. Pohřební služba Pietas – Vysibla Třebíč vlastnila již ve 20. letech 20. století pohřební vozy Škoda a Ford, stejně jako květinový vůz určený pouze pro smuteční vazbu a pohřební sáně pro zimní období. Návrat k přirozeným hodnotám, mezi které patří také osobní vlastnictví soukromého majetku, umožnil v roce 1991 obnovení rodinné tradice a znovuobnovení firmy.

Nyní na počátku 21. století poskytuje pohřební služba Pietas – Vysibla Třebíč nejširší nabídku pohřebních, kamenických a souvisejících služeb v celém regionu a již čtvrtá generace pomáhá všem lidem v nejtěžších chvílích jejich života.

V roce 2002 vyšla firma pohřební služba Pietas – Vysibla vstříc potřebám obyvatel Náměště nad Oslavou, kdy na Lipové ulici na pěší zóně zřídila kancelář pro vyřizování smutečních rozloučení v celém regionu Náměšťska. V roce 2002 se sídlo firmy přemístilo z horní strany Karlova náměstí v Třebíči do nově zrekonstruovaných reprezentativních prostor na ulici Soukenická č. 3 (vedle hlavní pošty). Jako důkaz snahy o neustálé zlepšení kvality poskytovaných služeb obdržela firma v roce 2004 na mezinárodním veletrhu pohřebnictví VENIA v Brně jako první a zatím jediná pohřební služba v kraji Vysočina Znak kvality, který propůjčuje Sdružení pohřebnictví v ČR.

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.