Dálkové a zahraniční převozy

Po znovuobnovení firmy v roce 1991 jsme se snažili rychle rozvinout naše pohřební služby a jejich dobrou pověst vysoké kvality. Při rozšiřování našich aktivit jsme využili možnosti věnovat se důstojnému transportu zesnulých do i ze zahraničí a to jak při převozu vozidlem i při leteckém transportu, včetně vyřízení veškerých s tím souvisejících požadavků.

V tomto ohledu se můžeme pochlubit bohatými zkušenostmi nejenom ve státech Evropská unie, ale také i ve státech bývalé Jugoslávie a bývalého Sovětského svazu. Při těchto cestách jsme získali mnoho cenných zkušeností, které využíváme a prohlubujeme dodnes. K těmto účelům nám slouží speciální vůz s možností chlazení a dalším důležitým vybavením. Kromě technického zabezpečení je naše posádka vybavena i jazykově, hovoří anglicky, německy a rusky. Pro speciální případy jsou k dispozici i externí spolupracovníci se znalostmi dalších cizích jazyků. Jsme připravení splnit Vaše požadavky v nejkratší době a na Vaše přání Vám zašleme cenovou rozvahu.

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.